Millainen vaikutus hotellien ylitarjonnalla on rakentamiseen Helsingissä?

Kirjoittaja Riku | 29.2.2024

Vuosi 2023 oli poikkeuksellinen vuosi hotellirakentamiselle Helsingissä. Ennen pandemiaa käyntiin laitettuja hankkeita valmistui, muttei yhdenkään uuden hotellin rakentaminen käynnistynyt, kun matkailuala sopeutui edelleen vuoden 2020 alussa tapahtuneeseen matkailijamäärien romahdukseen.

<p>Citybox Helsinki hotelli ennen valmistumista tammikuussa 2024</p>

Citybox Helsinki hotelli ennen valmistumista tammikuussa 2024

Hotellirakentamisen kenttä näytti monimuotoisemmalta, kun kaupunkiin valmistui vuoden lopulla korkealuokkaista luksusta sekä, heti vuoden 2024 alussa toista ääripäätä edustava budjettiluokan hotelli. Hotellirakentamisen tulevaisuuden kannalta olennainen hotelliyöpymisten määrä Helsingissä jatkoi elpymistä, mutta oli edelleen hieman matkailun huippuvuoden 2019 lukujen alapuolella. Hotelliyöpymisten määrien kasvu tulevaisuudessa on elintärkeää yöpymisten ja hotellihuonemäärien suhteen ollessa tällä hetkellä historiallisen matala.

Vuonna 2023 valmistui 2 hotellia sekä 3 huoneistohotellia, mutta yhtään uutta hanketta ei käynnistynyt. Valmistuneiden lisäksi vuoden lopussa kolme työmaata oli käynnissä. Positiivista on, että hotelliyöpymisten määrä on elpynyt lähes ennalleen, pandemiaa edeltäneen huippuvuoden 2019 tasolle.

Valmistuneet hotellit

Joulukuussa 2023 avattiin Kaisaniemenpuiston laidalle valmistunut Radisson RED Helsinki sekä luksushotellina markkinoitu Kruununhaan The Hotel Maria. Hotel Marian ensimmäisen vaiheen valmistuessa avattiin noin puolet huoneista ja rakentaminen jatkuu vielä toisen vaiheen osalta. Näiden kahden hotellin lisäksi valmistuivat kolme Nolin huoneistohotellia Noli Herttoniemi, Noli Katajanokka II sekä Noli Malmi. Helmikuun 9. päivänä avattiin Hakaniemen metroaseman viereiseen Lyyra-kortteliin Citybox Hotels Helsinki niminen hotelli.

Rautatieasemaa vastapäätä sijaitsevan Grand Hansa hotellin nimi vaihtui työmaan aikana ja sen uusi nimi on operaattorin vaihduttua NH Collection Helsinki Grand Hansa. Vanhan rakennuksen hotellikonversio valmistunee viivästysten jälkeen 15.4.2024. Kaupungin toinen hotellityömaa on käynnissä Katajanokalla, jonne rakenteilla olevan Solo Sokos Hotel Pier 4 hotellin on määrä valmistua kesän 2024 aikana.

Matkailijamäärien kehitys

Vaikka matkailijamäärät romahtivat maaliskuussa 2020, hotellihuoneiden määrä on kuitenkin lisääntynyt vuodesta 2019 huomattavasti. Tästä syystä kysynnän ja tarjonnan suhde näyttää merkittävästi heikommalta kuin viimeisinä vuosina ennen pandemiaa ja itse asiassa yhtenäkään pandemiaa edeltävänä ajankohtana vuoden 1995 jälkeen. Helsingin hotelleissa yöpymisten vuotuinen määrä suhteessa keskimääräiseen kuukausittaiseen huonemäärään oli vuonna 2023 noin 320, kun vuonna 2019 vastaava suhde oli 410. Suhde oli vastaavalla tasolla vuosina 1996 ja 2003. Yöpymiset olivat Tilastokeskuksen majoitustilaston vuoden 2023 ennakkotietojen mukaan kokonaisuutena vuotta 2019 alempana, mutta yksittäisten kuukausien osalta päästiin jo pandemiaan edeltäneen hotelliyöpymisten huippuvuoden kanssa samalla tasolle ja suunta on ollut kasvussa.

Vaikutukset muuhun rakentamiseen

Odotettavissa oleva hotellirakentamisen pysähdys lykkää monen Helsinkiin suunnitellun hybridihankkeen toteutumista, koska hotelli on merkittävässä roolissa näiden taloudellisessa kannattavuudessa. Tällaisia kehityshankkeita ovat mm. Töölön Garden Helsinki, Jätkäsaaren Royal Areena ja Suvilahden Event Hub. Edellä mainitun takia on hyvin todennäköiistä, etteivät nämä hankkeet tule käynnistymään lähivuosina, vaikka hankkeiden etenemisestä on kuulunut positiivisia uutisia vuoden 2023 aikana, kun Royal Areena haki alkuvuodesta rakennuslupaa mailapelikeskukselle ja Garden Helsinki uutisoi Scandicin kanssa kahdelle hotellille laaditusta vuokrasopimuksesta.

Ulkomaalaisten matkailijoiden määrien kehittyminen vaikuttaa merkittävästi siihen, milloin uusille hotellihuoneille on tarvetta. Ulkomaisten hotelliyöpymisten määrän kehittyessä suotuisasti noin 6% vuodessa näkisin hotellikapasiteettia tarvittavan lisää vasta 2030 luvulla. Matkailun kasvu mahdollistaisi hankkeita, jotka loisivat puitteita tapahtumille, jotka tekisivät Helsingistä omalta osaltaan entistä mielenkiintoisemman ja elinvoimaisemman kaupungin.

Tilastokeskuksen tuottamiin lukuihin yöpymisistä ja hotellihuoneiden määristä voi tutustua havainnollisten kuvaajien avulla toisella sivulla ja koontiin Helsinkiin suunnitteilla ja rakenteilla olevista hotellihankkeisiin toisella.