Minne nousevat seuraavat uudet hotellit Helsingissä?

Kirjoittaja Riku | 6.6.2022

Helsingin hotellihankkeet ovat olleet näkyvästi esillä mediassa korona-aikana. Aihe kiinnostaa ihmisiä ulkomaisten matkailijoiden määrien vähennyttyä sekä hotellien määrän lisääntymisen muuttaessa kaupunkiympäristöä.

<p>Rakenteilla oleva Grand Hansa Mannerheimintien risteyksestä kuvattuna kesäkuussa 2022.</p>

Rakenteilla oleva Grand Hansa Mannerheimintien risteyksestä kuvattuna kesäkuussa 2022.

Artikkelin kartan ja kuvaajien tiedot on päivitetty 20.10.2022. Hotellihankkeiden tiedot on samalla julkaistu erillisellä Hotellihankkeet -sivulla, jolla päivitykset tullaan julkaisemaan jatkossa.

Hotellihankkeista

Lehtiartikkeleissa on kerrottu kattavasti hankkeista. Niistä kävi ilmi minne hotellien rakentaminen on käynnissä, mutta kokonaiskuvan saaminen hotellien määristä ja sijainneista sekä erityisesti suunnitteilla olevista hankkeista ei hahmottunut itselleni yhdestäkään niistä. Päätin koota artikkeleissa mainitut hankkeet yhteen ja esittää ne havainnollisesti kartalla sekä kuvaajien avulla. Esitetyt tiedot perustuvat julkisiin lähteisiin eikä tietoja ole varmistettu muualta.

Hotelleista osa on juuri valmistunut, osa rakentumassa, osa odottaa toteuttamispäätöstä, osassa toteuttamisen mahdollistama asemakaava on työn alla ja toiset hankkeista ovat vasta hyvin varhaisessa suunnitteluvaiheessa. Kartalla hankkeet on esitetty luokiteltuna vaiheen mukaan eri väreillä. Tieto hankkeen statuksesta on osan hankkeista kohdalla oma arvioni ja voi poiketa toteuttajan näkemyksestä.

Pyrin kokoamaan hotellihankkeiden kirjon mahdollisimman laajasti ottamalla mukaan kaikki ne rakennuspaikat, joihin on joskus suunniteltu hotelli ja jotka ovat edelleen rakentamatta. On luonnollista ettei kaikki lehdissä ja tässä kirjoituksessa esitetyistä hankkeista tule toteutumaan. Kartan ideana on tuoda esille mahdolliset hankkeet asiasta kiinnostuneiden tiedoksi. Osa näistä on ollut pidempään pysähdyksissä, eli odottaa toteuttamista tulevaisuudessa ilman, että hanketta edistetään aktiivisesti. Muutama on virallisesti kuopattu siten, että hotellin sijaan suunnitellulle kohdalle on päätetty rakentaa toimistotalo.

Kartta ja kuvaajat toimivat vuorovaikutteisesti. Kartalla esitettyyn tietoon voi tutustua lähentämällä karttaa ja kuvaajien tietoihin valitsemalla pylväitä esimerkiksi Valitsemalla hankkeen valmistumisvuosi korostaa alueet, joille ne on valmistumassa.

Sijainneista

Lähes kaikki kantakaupungissa rakenteilla olevista hotelleista sijaitsevat joko keskustassa tai liikenteen solmukotien eli laivaterminaalien läheisyydessä. Rakenteilla olevien projektien valossa sijoittajat näyttävät uskovan tällaisten sijaintien vetovoimaan. Tätä teoriaa vahvistaa myös Helsinki Vantaan lentoasemalle rakenteilla oleva yli hotelli.

Toinen nouseva trendi on huoneistohotellit, vaikka näistä ei viime aikoina ole kirjoitettu yhtä näkyvästi kuin hotelleista. Huoneistohotelleja rakentuu etenkin NREP:n toimesta Noli-nimisellä konseptilla perinteisten sijaintien lisäksi myös niiden ulkopuolelle eli alueille, joille hotelleja ei ole viime aikoina rakennettu, kuten Malmille ja Herttoniemeen.

Hankkeiden määristä

Hankkeiden määriä katsoessa Jätkäsaari korostuu sekä suunnitteilla että rakenteilla olevien hankkeiden kohdalla. Jätkäsaari on selvästi hyvin erilainen kuin samaan aikaan rakentuva Kalasataman alue, mutta hyvin samanlainen kuin Katajanokka. Laivaterminaalin ja keskustan läheisyys lisännee molempien alueiden kiinnostavuutta hotellioperaattoreiden silmissä.

Katajanokalla on tänä tällä hetkellä käynnissä yhden hotellin sekä kahden huoneistohotellin rakentaminen ja Jätkäsaaressa yhden hotellin sekä yhden huoneistohotellin rakentaminen. Keskustassa töitä tehdään neljän hotellin työmailla ja Hakaniemessä yhden.

Kantakaupungin ulkopuolelle ollaan toteuttamassa kahta hanketta, Malmin ja Herttoniemen huoneistohotelleja. Kalasatamaan ja Pasilaan suunnitellut hankkeet odottavat toteutumista ja ainakin osa niistä on joko lykkääntynyt tai peruuntunut. On erittäin kiinnostavaa nähdä mikä suunnitteilla olevista hankkeista lähtee toteutumaan seuraavana ja milloin Kalasataman ensimmäisen hotellin rakentaminen käynnistyy?

Huoneiden määristä

Tällä hetkellä rakenteilla olevien hotellien huoneiden määrä on yhteensä noin 2000 huonetta, joista keskustaan rakentuvien hotellien huonemäärä on hieman yli puolet. Huoneista noin puolet tulee valmistumaan vuoden 2022 aikana ja puolet vuonna 2023. Noin kolmasosa rakenteilla olevista huoneista on huoneistohotelleissa. Kaikkien käynnissä olevien hankkeiden huonemääristä ei ole julkista tietoa saatavilla, joten esitetyt tiedot ovat suuntaa antavia.

Jatkuvasti päivittyvää tietoa

Idea tähän artikkeliin syntyi kävellessäni Hakaniemessä Ylvan rakennustyömaan ohi. Pohdin kuinka tiedot hotellihankkeista saisi koottua yhteen siten, että sen päivittäminen olisi vaivatonta, koska tänään kerätty tieto vanhenee ja menettää merkityksensä nopeasti. Kokosin tiedot helposti päivitettävään tietokantaan, josta tämän artikkelin kuvaajat saadaan luotua automaattisesti aina, kun tietoa päivitetään. Samalla keräsin hankkeista tässä kirjoituksessa esitettyä enemmän tietoa niiden suunnittelijoista ja toteuttajista sekä loin mallin jatkuvasti päivitettävän tiedon julkaisulle. Voit ottaa minuun yhteyttä, jos hotellihankkeet tai tiedon hallinta ja visuaalinen esittäminen kiinnostavat sinua.

Projektit ovat usein pitkiä ja yhdessä vaiheessa raportoitu tieto ehtii vanheta projektin aikana usein päätöksenteon kestäessä odotettua kauemmin. Tiedon päivittäminen on usein perinteisin menetelmin tehdyssä raportoinnissa aikaa vievää ja kallista.

Ajatukseni on päivittää kirjoitusta ja erityisesti sen kuvaajia jonkin aikaa. Pidempään päivittäessä eteen tulee tilanne jossa kuvaajat ja tekstit eivät enää vastaa toisiaan, jolloin tulee aika kirjoittaa kokonaan uusi katsaus aiheesta ja päättää tämän päivittäminen.

Lähteet: